Manifest

Manifiesto

Manifeste

Manifesto

A Nicaragua, en els darrers anys, i especialment des de 2018, el govern Ortega-Murillo s’ha convertit en un poder dictatorial que viola sistemàticament els drets humans de la població, amenaça els dissidents, els deté arbitràriament, els empresona i tortura, i ha arribat fins i tot a assassinar opositors. 

Amb l’excusa d’una pretesa lluita antiimperialista, es prohibeixen partits polítics, s’impedeix la participació a les eleccions dels candidats de l’oposició, es tanquen mitjans de comunicació crítics amb la dictadura, s'il·legalitzen entitats i organitzacions cíviques i populars, i s’expulsen del país centenars d’ONGs, moltes d’elles al servei de la població més empobrida. 

D’aquests abusos, n’informen abastament organitzacions independents com Amnesty International o Human Rights Watch i molts testimonis fiables a l’interior de Nicaragua.

Per tot això, les persones i entitats signants d’aquest manifest, compromeses amb les causes de la democràcia, la justícia i l’alliberament dels pobles oprimits, treballarem i ens mobilitzarem per aconseguir: 

1)  El final de la repressió política i de la impunitat dels repressors a Nicaragua, l’alliberament dels detinguts i empresonats per raons polítiques, els retorn dels exiliats i el respecte estricte dels drets humans i democràtics de la ciutadania nicaragüenca.

2)   La renúncia del president Daniel Ortega i la vicepresidenta Rosario Murillo i la convocatòria d’eleccions democràtiques lliures supervisades internacionalment per organitzacions independents.

SIGNA EL MANIFEST AQUÍ


En Nicaragua, en los últimos años, y especialmente desde 2018, el gobierno Ortega-Murillo se ha convertido en un poder dictatorial que viola sistemáticamente los derechos humanos de la población, amenaza a los disidentes, los detiene arbitrariamente, los encarcela y tortura, y ha llegado incluso a asesinar a opositores.

Con la excusa de una pretendida lucha antiimperialista, se ilegalizan partidos políticos, se impide la participación en las elecciones de los candidatos de la oposición, se cierran medios de comunicación críticos con la dictadura, se prohíben entidades y organizaciones cívicas y populares , y se expulsan del país cientos de ONGs, muchas de ellas al servicio de la población más empobrecida.

De estos abusos, informan ampliamente a organizaciones independientes como Amnesty International o Human Rights Watch y muchos testimonios fiables en el interior de Nicaragua.

Por todo ello, las personas y entidades firmantes de este manifiesto, comprometidas con las causas de la democracia, la justicia y la liberación de los pueblos oprimidos, trabajaremos y nos movilizaremos para conseguir: 

1)  El fin de la represión política en Nicaragua, y de la impunidad de los represores en Nicaragua, la liberación de los detenidos y encarcelados por razones políticas, el retorno de los exiliados y el respeto estricto de los derechos humanos y democráticos de la ciudadanía nicaragüense.

2)   La renuncia del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y la convocatoria de elecciones democráticas libres supervisadas internacionalmente por organizaciones independientes.

FIRMA EL MANIFIESTO AQUÍ

MOCIONS INSTITUCIONALS DE LA COMISSIÓ CATALANA PELS DELS DRETS HUMANS 

4-5-2023:  MOCIÓ APROVADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA EL 4 DE MAIG DE 2024

2-3-2023: MOCIÓ APROVADA A L'AJUNTAMENT DE SABADELL.